Stiftelsen Resonator

oförstörande provning och träbaserade material

 

2006-04-27

I år delade Stiftelsen Resonator ut ett resestipendium:

Ett resestipendie om 20 000 kronor tilldelas Kristian Dahl, doktorand vid Institutt for konstruksjonsteknikk, Trondheim, Norge. Kristian Dahl besöker konferensen WCTE (WCTE) i augusti 2006. Hans bidrag där blir att berätta kring ett oförstörande fullskaleförsök på en träbro "Evaluation of Stress Laminated Bridge Decks Based on Full Scale Tests".

 

 

 

 


Tillbaka

 

(c) Stiftelsen Resonator, 2008