Stiftelsen Resonator

oförstörande provning och träbaserade material

 

2004-03-29

I år delade Stiftelsen Resonator ut 3 stipendier:

Huvudstipendiet om 30 000 kronor tilldelas professor Per-Johan Gustafsson, Institutionen för Byggnadsmekanik, Lunds Teknsika Högskola:
För goda forsknings- och utvecklingsinsatser inom området trä och träbaserade material, bland annat för utveckling av en icke-linjär brottmekanisk teori för trä och dess överföring till praktiska beräkningsmetoder. Länk till Prof. Per-Johan Gustafsson, Lunds universitet:
Prof. Per-Johan Gustafsson


Ett undervisningsstipendium om 20 000 kronor tilldelas universitetslektor Karl-Gunnar Olsson,Arkitektur Form och Teknik, Chalmers Tekniska Högskola:
För att ha utvecklat nya pedagogiska förhållningssätt kring samspelet mellan arkitektur-design och material-struktur och därigenom gett arkitekter och designers bättre möjlighet att se och använda trämaterialets verkningssätt i utformningen av byggnader och produkter. Länkt till Karl-Gunnar Olsson, Chalmers:
Karl-Gunnar Olsson


Ett extra stipendium om 10 000 kronor tilldelas Magdalena Sterley,Trätek:
För att ha utvecklat våtlimningstekniken och dess tillämpning inom svensk industri samt bidragit till att sprida kunskapen om detta område genom bland annat en doktorandkurs i ämnet. Länk till Magdalena Sterley, SP: Magdalena Sterley


Tillbaka

 

(c) Stiftelsen Resonator, 2008