Stiftelsen Resonator

oförstörande provning och träbaserade material

 

Resonator Stipendium år 2000 tilldelades Stig Grundberg, anställd vid Luleå tekniska universitets institution i Skellefteå samt Trätek. Stipendiet fick han för sina genom åren goda insatser inom tomografi av stock och virke. Stipendiet utgör ett bevis på ett väl genomfört arbete inom området från idé till fungerande utrustning i sågverksindustrin. Ämnet kombinerar stiftelsens båda inriktningsområden genom att det är en oförstörande provning avsedd för trä. Länk till Stig Grundbergs publikationer: Stig Grundberg


Stig Grundberg (till höger) mottog stipendiet och diplom av Resonators Daniel Sandin vid Trämekanikdagarna i Lund 2000.

 

 

 

Tillbaka

 

(c) Stiftelsen Resonator, 2008