Stiftelsen Resonator

oförstörande provning och träbaserade material

 

Stiftelsens Resonator ändamål är att främja forskning och undervisning inom områdena oförstörande provning och träbaserade material. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att utge stipendier och anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner och liknande. Anslagen till forskning kan avse såväl planering av forskningsobjekt som genomförande av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt. Stiftelsen bildades 1999 genom en donation.
 

 

 

 

Tillbaka

 

(c) Stiftelsen Resonator, 2008